Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn


  Hồ sơ công bố hợp quy cửa kim loại

  Share

  nvt

  Posts : 25
  Join date : 2017-05-23

  Hồ sơ công bố hợp quy cửa kim loại

  Post by nvt on Fri Nov 10, 2017 12:05 am

  Căn cứ vào Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD (Download tại đây) là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-­BXD (Download tại đây) ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng BXD, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2014 thay thế Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng. Vì vậy bắt buộc phải chung nhan hop quy cua
  Chứng nhận hợp quy cửa sổ , cửa đi bằng khung nhựa cứng PVC, gỗ, kim loại
  Phương thức đánh giá sự phù hợp (căn cứ vào điều 5 Thông tư 28/2012/TT-BKHCN). Trong Điều 5 của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN này có tất cả 8 phương thức đánh giá sự phù hợp (chi tiết 8 phương thức tại đây)
  Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất (được áp dụng đối với sản phẩm sản xuất trong nước) và nhà sản xuất phải có Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.
  Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa (được áp dụng cho từng lô sản phẩm sản xuất, nhập khẩu)
  Thành phần hồ sơ cong bo hop quy cua
  a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư này Download tại đây);
  b) Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);
  c) Bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.
  d) Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001
  e) Giấy phép đăng ký kinh doanh
  f) Công văn xin công bố hợp quy
  Quy trình chung nhan hop quy cua nhua loi thep
  Bước 1. Trao đổi, gửi thông tin đánh giá chứng nhận hợp quy
  Bước 2. Đánh giá hồ sơ, xem xét tài liệu để phục vụ việc đánh giá chứng nhận hợp quy
  Bước 3. Đánh giá chứng nhận hợp quy (kết hợp lấy mẫu thử nghiệm)
  Bước 4. Cấp giấy chứng nhận hợp quy
  Bước 5. Công bố hợp quy tại Sở Xây dựng
  ĐT: 0282 2.446.739 Hotline : 0905.486.515

   Current date/time is Mon Feb 19, 2018 4:41 pm