Loading...  avatar

  nvt


  Posts :
  25
  Join date :
  2017-05-23
  Căn cứ vào Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-­BXD (Download tại đây) ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng BXD, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2014 và thay thế Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây dựng. Vì vậy là bắt buộc chung nhan hop quy cua
  Phương thức đánh giá sự phù hợp (căn cứ vào điều 5 Thông tư 28/2012/TT-BKHCN). Trong Điều 5 của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN này có tất cả 8 phương thức đánh giá sự phù hợp (chi tiết 8 phương thức tại đây) nhưng thông thường các tổ chức lựa chọn phương thức 5 và phương thức 7
  Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất (được áp dụng đối với sản phẩm sản xuất trong nước) và nhà sản xuất phải có Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.
  Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa (được áp dụng cho từng lô sản phẩm sản xuất, nhập khẩu)
  Các tài liệu viện dẫn khi phân tích, chứng nhận hợp quy sơn
  TCVN 2090: 2007, Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn và vecni - Lấy mẫu
  TCVN 2093: 1993, Sơn - Phương pháp xác định hàm lượng chất rắn và chất tạo màng
  TCVN 2096: 1993, Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô
  TCVN 2097: 1993, Sơn - Phương pháp cắt xác định độ bám dính của màng
  TCVN 2099: 2013, Sơn và vecni - Phép thử uốn (trục hình trụ)
  TCVN 2100-2: 2007, Sơn và vecni - Phép thử biến dạng nhanh (độ bền va đập) - Phần 2: Phép thử tải trọng rơi, vết lõm có diện tích nhỏ
  Quy trình cong bo hop quy cua
  Bước 1. Trao đổi, gửi thông tin đánh giá chứng nhận hợp quy
  Bước 2. Đánh giá hồ sơ, xem xét tài liệu để phục vụ việc đánh giá chứng nhận hợp quy
  Bước 3. Đánh giá chứng nhận hợp quy (kết hợp lấy mẫu phân tích)
  Bước 4. Cấp giấy chung nhan hop quy cua nhua
  Bước 5. Công bố hợp quy
  Mọi thông tin về chứng nhận hợp quy Sơn Epoxy, Sơn Alkyd liên hệ với chúng tôi!
  Liên hệ
  ĐT: 0282 2.446.739 Hotline : 0905.486.515